۱۳۹۸-۰۱-۱۵

ماموریت ما

  • دستیابی پروژه­های تجاری و چند منظوره به بالاترین درجه اعتبار و مقبولیت عام
  • ایجاد ارزش افزوده در پروژه ها.
  • تلفیق حاکمیت علمی و تجربه اجرایی با گروه های مدیریتی
  • یافتن حلقه مفقوده رونق بناهای تجاری از طریق پیاده­سازی برنامه کنترل و شیوه­های مدیریت ترافیک مصرف کنندگان.
  • بازگرداندن منابع مالی پیاده سازی طرح از طریق مدیریت صحیح منابع و درآمدها.